שירותי בטיחות בעבודה
יעוץ בנושא בטיחות בעבודה, הכנת תוכנית בטיחות וסקר סיכונים, הדרכה בכל נושאי הבטיחות בעבודה, השמת ממונה בטיחות מפעלי וכתיבת נהלי בטיחות בתעשייה ובארגונים. השירות כולל פיקוח על עובדים וקבלני משנה, וסיוע בניהול מערך הבטיחות בשוטף. במקרי חירום (תאונות, נזקים),השירות כולל ליווי והכוונה במגעים עם גורמי חוץ (משטרה, חברות ביטוח, ביטוח לאומי ואגף הפיקוח על העבודה). השירות ניתן לכל סוגי המפעלים ולכל סוגי הסיכונים הקיימים (אתרי בנייה, מפעלי תעשייה, כימיה, חשמל, עבודות בגובה, מקום מוקף, רעש ועוד).
שירותי בטיחות בתעבורה וניהול ציי רכב
במסגרת שירות זה ניתן לקבל:
יעוץ והשמת קצין בטיחות בתעבורה או מנהל צי רכב, שיבצע את כל המתחייב על פי חוק, כגון:
- מעקב אחר רכבים (טיפולים ואחזקה)
- מעקב מקצועי אחר נהגים ונוהגים
- התראות לתפוגות תוקף
- בדיקת ספקים וחשבונות
- טיפול בנושאי ביטוח ותאונות

בנוסף אנו מבצעים בדיקת כדאיות שיטת תפעול צי הרכב (ליסינג מימוני/תפעולי, השכרה, רכישה), כמו גם עריכת הסכם ההתקשרות (לאחר ביצוע מכרז) עם ספק הרכב תוך מתן תשומת לב לנושאים: מחיר, ביטוח, אחזקה, דלק, צמיגים, מכלולים מתכלים ועוד.
ניהול פרויקטים - אירוע בטיחותי וביטוחי
במהלך ניהול הפרויקט, מספקת החברה את כל שנדרש למקבלי ההחלטות (הן כתובעים והן כנתבעים) בניהול התביעה או ההגנה, כגון:
- לימוד הפרשה הטכנית
- זיהוי המעורבים ואיתור גורמים נוספים לשיבוב
- קביעת סוג הכשל ומי האחראי עליו (מכני, הנדסי, מקצועי)
- ליווי ופיקוח על חוקרים, מומחים ויועצים שונים שפועלים בתיק
- הכנת מצגת מלאה בפני מקבלי ההחלטות (אפשרות להדמיה ממוחשבת בתלת מימד)
- יעוץ בנוגע לחו"ד מומחה (אפשרות לביצוע עצמי בהתאם לנדרש)
- הכנת המעורבים לדיונים המשפטיים

חקירת ושיחזור תאונות ואירועים ביטוחיים,
חוות דעת מומחה

חקירת תאונות מכל סוג (תאונות עבודה, דרכים, חשמל, שריפות, תאונות במפעלים, חשיפה תעסוקתית לחומרים מסוכנים, ציוד מגן אישי, עבודה בגובה, החלקה מעידה ונפילה, תאונות באתרי בנייה, צמ"ה - ציוד מכני הנדסי, מתקני הרמה, מתקני שעשועים, טביעות, אוניות וספנות, מוסדות חינוך ועוד). חקירת אירועי ביטוח אחרים (פריצות, גניבות, כשל מכני, ציוד פגום, ניתוח אמצעי מיגון ואזעקות, ניתוח חיישני חום ועשן, ניתוח סרטי אבטחה ועוד). עריכת חוות דעת מומחה בטיחות ומומחה טכני לבית המשפט, הן מטעם תובעים והן מטעם נתבעים.
הדמיה ממוחשבת של תאונות בתלת מימד
במידת הצורך, מתלווה לחוות הדעת של המומחה (תאונת עבודה, תאונת דרכים, פלילי ותביעות רכוש) גם הדמיה ממוחשבת, בתלת מימד, של האירוע. ההדמיה נועדה להמחיש לבית המשפט את האירוע (גורמים ותוצאות), באופן ממשי ומדויק מבלי להזדקק לחומר נוסף ו/או לביקור בזירת האירוע. ניתן לבצע הדמיית אירוע גם במידה ויש כבר חוות דעת מומחה אחר, לא ממשרדנו.
מידול זירות אירוע
באמצעות סורק לייזר ותוכנת מחשב ייעודית, אנו מבצעים מידול של זירת אירוע (תאונתי או פלילי) ומספקים (ברמת דיוק מילימטרי) את כל הנתונים הנדרשים על ידי הלקוח (גובה אדם שצולם במצלמת אבטחה, זוויות ירי, זווית דקירה, הדף מפיצוץ, נתונים פיסיים של זירת האירוע, זיהוי מעורבים מתוך סרטי אבטחה, מרחקים בזירה, מדידות זירה, אפיון שדה ראייה ועוד).
מצגת בנושא עיר חכמה
פרוייקט ייחודי הניתן לשילוב במערכים מוניציפאליים.
לחץ כאן לצפיה במצגת >>

ניהול סיכונים בתביעות נגד רשויות עירוניות
טיפול בתביעות נזיקין שמוגשות נגד רשויות עירוניות (בהיבטים הטכניים בטיחותיים בלבד). התביעות מוגשות עקב נזקים (גוף ורכוש) שנגרמים לאזרח כתוצאה ממפגע או ליקוי בתחום הרשות. הרשויות מבוטחות, אולם נדרשות לשלם "השתתפות עצמית", בסכום ניכר, לכל תביעה. התביעה מטופלת ברשויות השונות במספר שיטות (המחלקה המשפטית עצמה, מהנדס העיר, עו"ד חיצוני וכדומה). כידוע, המרכיב המרכזי בכל תביעה הינו נושא האחריות של הרשות בקיומו של המפגע. טיפול בנושא מורכב זה (שמצריך שילוב ידע ויכולות של חוקרים, מומחי בטיחות, מומחי ביטוח ועו"ד) מחייב הקצאת תקציבים גבוהים ושעות עבודה רבות, שאינם זמינים במרבית הרשויות. אנו מטפלים בנושא זה, מזה שנים רבות באופן יעיל ומקצועי.

במסגרת פעילותנו אנו מבצעים :חקירת כל אירוע/תביעה שמתקבלת במשרדי הרשות | תיעוד, צילום ומדידות של זירת האירוע | בדיקת "סטטוס בטיחותי" בנוגע לגורם האירוע (הישיר או התורם) | בדיקה האם גורמים נוספים מעורבים ביצירת המפגע או באחריות עליו | עריכת סקר סיכונים וניתוח המצב (בטיחות, אחריות, נזק) בפני העו"ד המטפל, תוך קביעת רמת הסיכון הכספי העתידי.
ליווי מקצועי ועריכת חו"ד מומחה בטיחות שתוגש לבית המשפט במקרה של תביעה כספית משמעותית.

טיפול מקצועי בתביעות, יביא להגדלת סיכויי הרשות במאבק המשפטי ויספק לרשות את הכלים שיעזרו לה להתמודד מול התובע תוך הבנת מאפייני האירוע באופן המיטבי. כפועל יוצא מהאמור לעיל, ברור כי תשלומי ההשתתפות העצמית (או הפיצוי המוסכם) יהיו קטנים לאין ערוך בהשוואה למצב הקיים. לא רק זאת אלא שגם פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית יקטנו במידה והמבטחת תראה את רמת הטיפול של הרשות בתביעות נגדה. פעלנו בהצלחה, ביחד עם עו"ד שמייצגים רשויות עירוניות, בניהול ההגנה מפני תביעות שהוגשו נגד רשויות רבות בישראל. אנו מייצגים (בטיחותית וחקירתית) את מרבית חברות הביטוח בארץ כמו גם ארגונים ארציים גדולים.
שירותי יעוץ ביטחון ואבטחה
ייעוץ בנושאי ביטחון ואבטחה כגון:
שמירה, מיגון, אמינות עובדים, התקנת מערכות גילוי והתראות מסוגים שונים ולצרכים שונים.
תכנון מערך מוקד ומצלמות במעגל סגור, למפעלים ולרשויות מקומיות.
חקירה ובירור הפרמטרים הטכנולוגיים באירועים ביטוחיים (נזיקין ורכוש) – הן עבור חברות ביטוח והן עבור לקוחות פרטיים מול חברות הביטוח. הוכחה או שלילה של אירוע נטען (שוד, פריצה, גניבה, שריפה וכדומה), בהתאם לתוצאות ניתוח מערכות המיגון והאבטחה של זירת האירוע (חיישני נפח, תזוזה, לחיצה, דריכה, חום, עשן, מצלמות וכדומה).
שירותי יעוץ טכני ומכרזים
שירות זה כולל:
בדיקות מאווי הלקוח.
הכנת מפרט דרישות טכני/מקצועי.
עריכת מכרז וליווי הלקוח.

עד היום פרסמנו מכרזים מקומיים וארציים בנושאים הבאים:
  • בנייה והריסה
  • מכונות וציוד מכני הנדסי
  • מתקני תברואה וטיהור שפכים
  • שירותי שמירה
  • שירותי ניקיון ידני וטיאוט מכני
  • עבודות חשמל
  • ציי רכב (ליסינג, רכישה והשכרה)
  • ביטוח (רכבים ונכסים)
  • ציוד תעשייתי
טיפול בתביעות צד ג' בתאונות רכב
מחלקה מיוחדת בחברה, מספקת (באמצעות חברת א.ס סוכנויות וניהול) שירותי ניהול וטיפול בתביעות צד ג' (לרכב).
המחלקה מנוהלת על ידי מומחית בתחום, בעלת למעלה מעשרים שנות ניסיון.
השירות מספק מענה ופתרון יעיל ומקצועי בטיפול בתביעות צד ג' לסוכנויות ביטוח, מוסכים, ותובעים פרטיים.
השירות כולל ליווי מרגע התרחשות האירוע ועד לסיום התביעה וקבלת הפיצוי הכספי.